2017

2017 ble det beste året i Bjørøya sin historie!

Omsetningen for året ble på 608 mill NOK, en økning på hele 221 mill NOK fra 2016. Resultatet etter skatt ble på 195 mill NOK, en økning på 80 mill NOK i forhold til 2016.

Resultatene har primært kommet som en konsekvens av meget god tilvekst, lite svinn, god kontroll med sykdom- og lusesituasjonen og ikke minst høye laksepriser. Videre vurderer vi samdriftsavtalen med Midt Norsk Havbruk AS som vesentlig for de resultater som er oppnådd. Totalproduksjonen for året økte med 5 000 tonn til omlag 12 000 tonn laks i 2017. Produksjonskostnadene pr kg ble redusert med 2,71 NOK til 34,84 NOK. Driftsmarginen for året ble på fantastiske 25 NOK/kg.

Men den aller viktigste faktor, er selskapets ansatte. Den innsats som de har lagt ned for å skape disse resultatene, har vært enestående. Uønskede avvik i driften har blitt oppdaget i tide, slik at nødvendige korrigerende tiltak kunne blitt satt inn.

Hovedkontoret ble sommeren 2017 flyttet til nye lokaler i Havbruksparken i Storlavika, noe de ansatte har satt meget stor pris på.

Vi er også stolte over at daglig leder, Per Anton Løfsnæs, ble kåret til årets næringslivsleder i Namdalen og at Bjørøya ble kåret til årets lærebedrift.

Bjørøya AS har også engasjert seg i lokalmiljøet på flere områder. Høsten 2017 var man med og delfinansierte utvikling av en Strategisk Næringsplan for Flatanger kommune, samt at man nå støtter gjennomføringen av de strategiske tiltak med 1 mill NOK pr år de neste 3 år. Man har også engasjert seg i bygging av utleieleiligheter, slik at tilflyttere til kommunen har et sted å bo når de kommer for å jobbe.

Starten på 2018 har også vært meget bra med god tilvekst, lite svinn og høye laksepriser. Kontroll med lakselus er i den sammenheng vesentlig, og selskapets satsing på produksjon av rognkjeks i Namdal Rensefisk AS har så langt vist seg å være en uvurderlig suksess. Selskapets visjon er å være kunnskapssøkende og nyskapende. Det ga stor uttelling i 2017.

Flatanger 12. april 2018

Frode Blakstad

Styreleder