2016

Sammen med Midt-Norsk Havbruk går Bjørøya til innkjøp av en Hydrolicer. Dette er en form for mekanisk avlusningsutstyr som er montert på en stor lekter. Kort fortalt svømmer laksen gjennom høyt- og lavt vanntrykk, en slags turbulens i vann. Denne miljøforandringen påvirker ikke laksen, men lusa slipper laksen under disse miljøforandringene og blir filtrert vekk og samlet opp. Denne investeringen ble, sammen med rensefisk og dyktige røktere, en nøkkel i kampen mot lusa.

Bjørøya gikk gjennom hele 2016 uten avlusning i form av kjemisk badebehandling!

Namdal Rensefisk i Flatanger ble offisiell åpnet av fiskeriminister Per Sandberg i november 2016. Etter idè og initiativ fra Bjørøya gikk 6 oppdrettsfirma sammen om å bygge Namdal Rensefisk. I tillegg til Bjørøya er Midt-Norsk Havbruk, Emilsen fisk, AquaGen, Nova Sea og Marine Harvest Norway med på eiersiden.  Namdal Rensefisk har allerede levert lusespisere til eierbedriftene, og i full drift er målet en årlig produksjon på over 2 millioner rognkjeks.

Lakseprisene er gjennomgående gode hele året, men man ser at produksjonskostnadene går opp som et resultat av kampen mot lakselusa.