2015

Rognkjeks benyttes i fullskala på lokaliteter.
Samtidig etablerer Bjørøya Fiskeoppdrett et eget landbasert rognkjeksanlegg i Flatanger, i samarbeid med flere aktører i næringen.
Bjørøya Fiskeoppdrett starter opp et 5-årig forskningsprosjekt for å utvikle metodikk for bruk av rensefisk (rognkjeks), og har fått med seg tunge aktører fra forskingsmiljøet. For å drive dette prosjektet tildeles Bjørøya Fiskeoppdrett 1,5 konsesjon; en FOU-tillatelse.

Bjørøya Fiskeoppdrett AS har i 2015 6 ordinære konsesjoner, samt 1 visningstillatelse og 1,5 FOU-tillatelse.

I 2015 skifter Bjørøya Fiskeoppdrett AS navn til Bjørøya AS. Namdal Akvasenter tas inn under dette navnet.