2014

Bjørøya Fiskeoppdrett tildeles en Grøn Konsesjon, hvor man setter fokus på bekjepelse av lakselus med biologiske metoder. Det blir brukt mye ressurser på utvikling av metodikk for bruk av rensefisk som rognkjeks og bergnebb.