2002

Det blir påvist ILA – en virussykdom som medførte noe nedslakting og ytterlige soneadskillelse.
Igjen viser næringen at de erfaringene som utfordringene på 80-tallet ga, har dannet et solid grunnlag for utvikling av metoder, systemer og rutiner for å møte nye utfordringer