1994

Bjørøya Fiskeoppdrett AS hadde fortsatt 2 laksekonsesjoner og moderne produksjonsutstyr, men viktigste aktivum nå var den kompetansen som selskapet hadde bygd opp siden problemene startet i rundt 1985. På grunn av manglende finansiering ble utsettet i 1993 begrenset til 60.000 laksesmolt. Driften ble finansiert med leverandørkreditter og stor egeninnsats fra eierne. De store utfordringene selskapet møtte, og som skapte de alvorligste produksjonsproblemene, var nå løst, og bedriften gikk inn i en periode preget av gode resultater i produksjon og økonomi.