1986

Denne importen, som skulle gi næringen et nytt produksjonsløft, resulterte i første omgang i det motsatte. Fiskesykdommen furunkulose ble påvist på fisken.
Ved Bjørøya Fiskeoppdrett AS startet de nedslakting av smittet og smitteutsatt fisk våren 1986. Sykdommen medførte betydelig tap for selskapet i disse årene, men den utløste også en rekke løsninger som selskapet senere har hatt stor nytte av.

For å hindre smittespredning til nye utsett av fisk ble det lagt om til en driftsform uten kontakt mellom de enkelte års utsett av fisk. Dette kalles generasjonsatskillelse. Ett av hovedelementene i generasjonsatskillelse er at nye utsett av smolt/generasjoner alltid skjer på lokalitet som har vært brakklagt minst 6 måneder. 
Denne driftsformen er bakgrunnen for dagens soneadskillelse, som er en videreføring hvor alle aktører i en sone synkroniserer produksjon og brakklegging.