1982

Gener fra denne stamfisken er sannsynligvis noe av arveegenskapene til dagens oppdrettslaks. Da Bjørøya Fiskeoppdrett AS ble stiftet 24.mai 1982 av familien Løfsnes på Bjørøya i Flatanger, var det med utgangspunkt i den interessen, kunnskapen og de ferdighetene som kilenotfiske eter laks hadde brakt med seg. Folket på Bjørøya hadde høstet av de rike lakseressursene i Nord-Atlanteren i nærmere 100 år.

I perioden fra 1982 til 1988 var Lillian Løfsnes daglig leder i selskapet. Hun beskrives som gründer og med pionerånd, pågangsmot og oppfinnsomhet ledet og utviklet hun virksomheten sammen med de øvrige eierne i familien. Både historisk og i dag savnes kvinner i ledelse og styring av fiskerinæringene, men Lillian er ett av unntakene. På 1980-tallet spilte hun en viktig rolle i utviklingen av havbruksnæringen i Flatanger. Hun var en engasjert bedriftsleder som ledet bedriften gjennom en utfordrende pionertid. Lillian Løfsnes fikk ikke oppleve at Bjørøya Fiskeoppdrett AS skulle utvikle seg til et meget solid foretak, for hun døde brått i 1988, bare 46 år. Hun hadde da allerede mistet sin ektemann, Ole Martin, et halvt år tidligere.

Aksjeselskapet Bjørøya Fiskeoppdrett bestod i etableringsfasen av ekteparet Lillian (33%) og Ole Martin (33%), samt sønnene Per Anton (17%) og Ove (17%). 
På selskapets 1. konsesjon ble det i juni 1982 satt ut 1500 laks i merdene utenfor Bjørøya.
Produksjonen fungerte godt i de første åra, og den skapte god lønnsomhet. Ved midten av 1980-tallet hadde bedriften en egenkapital på om lag 4 millioner kroner.