2017

2017 ble det beste året i Bjørøya sin historie! Omsetningen for året ble på 608 […]

Les mer »

2016

Dette året har Bjørøya, i likhet med resten av næringa, betydelige utfordringer med lakselusa og det blir lagt ned en betydelig jobb av alle ansatte i kampen mot denne.

Les mer »

2015

Bjørøya Fiskeoppdrett jobber målrettet videre med rensefisk, og er nå medeiere i to anlegg for oppdrett av rognkjeks.

Les mer »

2014

Produksjon og laksepris er god, og omsetningen er økende. 
Lakselus er fremdeles utfordrende for næringen i store deler av landet, og det blir jobbet mye med forebyggende tiltak.

Les mer »

2009

Bjørøya får tildelt 2 nye konsesjoner, og dette gir rom for en betydelig vekst. Produksjonen går godt og prisene er gode.

Les mer »

2008

I 2008 opplever virksomheten igjen et prisfall sammen med ny påvisning av ILA. Dette er så langt den siste bølgedalen, og herfra opplever Bjørøya Fiskeoppdrett en solid vekst.

Les mer »

2007

Markerer en ny omsetningstopp for Bjørøya Fiskeoppdrett. Virksomheten flyttet inn i nye lokaler på Bjørøystøa på Løvøya.

Les mer »

2004

I 2004 etableres det total samdrift med MidtNorsk Havbruk AS på Vikna.

Les mer »

2002

I 2002 opplever man igjen fallende laksepriser og svikt i markedet.

Les mer »

2000

Markerer en omsetningstopp for Bjørøya Fiskeoppdrett.

Les mer »