Skoleklasser/studenter

Med begrepet skolebesøk mener vi besøk av grupper som er i en eller annen utdanningssituasjon. Fra ungdomsskole og videregående til voksenopplæring og universitet.

Felles for disse besøkene er at opplegget er helt gratis.

Innhold:

Et besøk hos oss består av:

  • En presentasjon av oppdrettsnæringa, fortalt med oppdatert bilde og videomateriell.
  • En båttur med våre RIB-båter ut til et av våre oppdrettsanlegg. Turen går gjennom Flatangers vakre skjærgård. Ute på oppdrettsanlegget vil man kunne se produksjonen av laks på nært hold, og det er mulig å mate fisken.
  • Ved større grupper må man regne med noe venting, men denne tiden kan benyttes til å innta lunsj ute i paviljongen, som står til fri disposisjon. Kanskje fyrer dere på grillen?

Våre dyktige formidlere følger gruppen gjennom hele besøket og vil gi oppdatert informasjon og svare på spørsmål både på sjø og land.

Utstyr og sikkerhet

Våre gjesters sikkerhet er vår aller høyeste prioritet og for at båtturen skal bli så trygg som mulig får dere låne en god del sikkerhetsutstyr av oss. Det er likevel noen ting dere bør ta med selv. Det kan du lese mer om her.

Forberedelser før besøket

For å få mest mulig ut av besøket hos oss er det en stor fordel om dere møter litt forberedt. Det kan være å lage noen spørsmål på forhånd som dere tar med eller kanskje jobber dere med et prosjekt som kan settes i sammenheng med havbruk og oppdrett.

Nyttige nettsider i forbindelse med forberedelser kan være:

Transportstøtte

For grupper med skoleklasser og studenter er det mulig å søke om støtte til transportutgiftene. Dette gjøres i etterkant av besøket med en enkel søknad til oss, der utgiftene dokumenteres.

Vi støtter inntil 5000 kr pr. skole pr. år.