Velkommen

TAKK FOR DIN BOOKING!

Vi har gleden av å ønske dere hjertelig velkommen til et besøk på Visningsanlegget til Bjørøya.

Under følger informasjon om utstyr og sikkerhet, samt en passasjerliste. Fyll gjerne ut denne på forhånd, og ta med når dere kommer.