Spørreundersøkelse visningssenter

 

Til slutt kommer to spørsmål der vi ønsker din mening før og etter besøket

På en skala fra 1 til 10, hvor bærekraftig og fremtidsrettet mener du havbruksnæringen er i dag?
Hvilket inntrykk har du av havbruksnæringen?