Levende lokalsamfunn skapes i samspill. Derfor vil vi være en medspiller der noe av verdiskapingen skal gå til aktiviteter og formål der man selv deltar, utvikler og etablerer gode samfunnsnyttige tilbud. 


Bjørøya ønsker å bidra til attraktive og aktive lokalsamfunn. Dette gjør vi ved å skape og utvikle viktige arbeidsplasser som produserer laks for verdensmarkedet. Men levende lokalsamfunn skapes i samspill og vi vil derfor være en medspiller, der noe av verdiskapingen skal gå til aktiviteter og formål der man selv deltar, utvikler og etablerer gode samfunnsnyttige tilbud. 

Vi fortsetter derfor å støtte lag, foreninger og personer som har gode prosjekter som kommer lokalsamfunnet til gode. I år støtter vi prosjekter i Flatanger, Osen, Nærøysund og Bindal.

Vi ønsker å støtte tiltak som faller under en eller flere av disse tre punktene:

  • Lokal aktivitet rettet mot barn og ungdom
  • Tiltak som bidrar til bolyst og tilflytting
  • Samfunnsnyttige tiltak som når mange/flest mulig

I år er det avsatt inntil 250 000 kr til dette formålet.

Krav til søknaden:

  • Beskrive tiltaket og hva man ønsker å oppnå
  • Kort beskrivelse av søker
  • Enkelt budsjett.
  • Kontaktperson

Send søknad til:   

Vi ønsker at søknader sendes inn via digitalt skjema. Trykk her for å komme til skjema, eller bruk knappen under.

Søknadsfrist: 31. mai 2022

 

Behandling

Innkomne søknader vurderes samlet.
Tildeling skjer en gang pr. år ila. juni måned.