Retningslinjer for foto

NATURKREFTER OG ACTION

Bildene domineres
av mørke blåtoner
eller skarpe refleksfarger.
Det skal være bilder
som viser Bjørøyas
drift og midtnorsk natur
på en troverdig og
profesjonell måte.