Profilmanual

Bjørøya AS er en tradisjonsrik familiebedrift som holder til på Løvøya i Flatanger, har litt over 20 faste ansatte og driver oppdrett på 3 lokaliteter. I tillegg driver virksomheten et helårsåpent akvasenter. Med sine 7 konsesjoner produserer Bjørøya årlig rundt 10 000 tonn laks til en verdi av ca 300 millioner kroner.

I 2015 ble det vedtatt å samle Bjørøya Fiskeoppdrett og Namdalen Akvasenter under et felles navn og en felles profil. Navnet ble endret til Bjørøya AS og den nye logoen ble lansert sommeren 2015. Den tar med seg symbolikken fra Bjørøya Fiskeoppdretts gamle logo, men i en moderene form- og fargedrakt.

Denne manualen er utarbeidet for at det skal være enkelt å få tak i maler og profilelementer. For å skape en helheltlig og sterk merkevare er det viktig at alle leverandører og samarbeidspartnere respekterer retningslinjene for bruk av vår profil.