Logo/logovarianter

Hovedlogoen har grønt ikon og hvit tekst. Den brukes på mørke bakgrunner med tilstrekkelig kontrast, slik at både den grønne og den hvite fargen kommer godt frem.

På lyse bakgrunner brukes sort variant av logoen.

Logoen finnes også i en negativ variant for bruk der hovedlogoen ikke vil fungere.

bjørøya logoer