Grønne konsesjoner

BJØRØYA SETTER EN NY STANDARD

Bjørøya har siden oppstarten i 1982 tatt del i utviklingen av havbruksnæringen. En ung vekstnæring som fiskeoppdrett møter stadig nye utfordringer. Bjørøya har alltid sett fremover og søkt etter ny kunnskap og nye løsninger.
Lakselus er i dag en av de største utfordringene for økt vekst i havbruksnæringen. Bjørøya har full fokus på biologisk lusebekjempelse med rensefisk, og på bakgrunn av dette fikk vi tildelt en grønn konsesjon i 2014 og en FOU – konsesjon i 2015 (Forskning- og utvikling).

Ordningen med grønne konsesjoner ble innført i 2013 som en drivkraft for positiv endring i næringen. Selskapene som tildeles en grønn konsesjon forplikter seg til å ta i bruk teknologiske eller driftsmessige løsninger som reduserer miljøutfordringene sammenlignet med de som er kommersielt i bruk i dag, når det gjelder rømning og lus.

Da Bjørøya implementerte den grønne konsesjonen inn i driften, påla vi oss bl.a mye strengere krav til tilatte lusenivå på lokaliteten enn næringens myndighetskrav. Bjørøya skal gjennom sitt arbeid med forsknings- og utviklingstillatelsen og den grønne konsesjonen, videreutvikle metodikk for å bekjempe lakselus med oppdrettet rognkjeks. Bjørøya starter oppdrett av rognkjeks i nybygd landanlegg i Flatanger høsten 2015.
Gjennom den grønne konsesjonen skal Bjørøya også videreutvikle metoder for mekanisk avlusing med spyling/vasking av lakselus.

Bjørøya mener det er viktig å prioritere forebyggende arbeid. Å utvikle en fullskala protokoll for bruk av rognkjeks som biologisk avlusingsmetode, vil være en viktig del av en helhetlig bekjempelsesstrategi mot lakselus.

Ved å trykke på linken finner du en rapport hvor vi tar for oss kunnskap og erfaringer med grønne konsesjoner: