Folda

RAUS OG FARLIG

Folla er brutal og nådeløs – men Folla er også mild og raus.
Hennes rikdom har til alle tider vært livsgrunnlaget for menneskene i Flatanger, hvor fiske har vært den viktigste næringsvei.

Golfstrømmen sørger for gunstig sjøtemperatur og et yrende liv.
Skjærgården gir ly mot storhavets krefter, og havstrømmene forsyner fjordene med friskt og oksygenrikt vann.
Farvannet i Flatanger byr på optimale forhold for Atlantisk laks.

FAKTA:

  • Det åpne havstykket utenfor flatanger, mellom Buholmråsa fyr i Sør-Trøndaleg og Grinna Fyr i Nord-Trøndelag.
  • Beryktet, kalles «havets kirkegård» etter antall skipsforlis på strekningen.
  • 30 nautiske mil lang.
  • Mest kjente forlis er Hurtigruteskipet Sanct Svithun i oktober 1962 ved Nordøyan fyr hvor 41 personer omkom.
  • I farvannsbeskrivelsen “Den norske los”, er området ved Buholmråsa fyr beskrevet som, sitat: “et trangt farvann med båer og grunner på begge sider og er i uvær et av de styggeste stedene på hele norskekysten å gå inn på”. I uvær går derfor skipene ikke inn her, men videre sørover og i stedet inn enten ved Asenvågøy eller Tarva.
  • Største havdyp i Flatanger er nord for Skjingen, 527m.
  • Når du passerer Grinna fyr, og litt senere Gjeslingan fyr, på nordgående mot Rørvik, kan du på styrbordsiden se noen holmer som på kartet er benevnt som Allgården (eller Aldgården).Et gammelt sagn for Nord-Norge forteller at her fantes et Atlantis eller et Ut-Røst, der de blåkledte eller hulderfolket (de underjordiske) holdt til.