Fakta om oppdrett

BÆREKRAFTIG OG EFFEKTIV MATPRODUKSJON

Familiebedriften Bjørøya har i dag nesten 5 millioner laks i sjøen. Med sine 9 konsesjoner produserte Bjørøya i 2018 ca 12 000 tonn laks til en verdi av ca 500 millioner kroner. Virksomheten har 55 faste ansatte og driver oppdrett på 5 lokaliteter.

 • 1,06 KG FÓR GIR 1 KG LAKS

 • I LØPET AV 15 MND ØKER
  VEKTA MER ENN 70 GANGER,
  FRA 70 G TIL CA 5 KG

 • EN NOT ER 160 M I OMKRETS
  OG 35 M DYP – DET TILSVARER
  CA LENGDEN PÅ EN BOEING 737

 • LAKSEN HAR GOD PLASS,
  I EI NOT ER DET ER MAKS 
  2,5% LAKS OG 97,5% VANN

 • I EN NOT GÅR DET 
  LAKS TILSVARENDE
  KJØTTET FRA 2 500 OKSER

 • BJØRØYA HAR LIKE MANGE
  LAKS I SJØEN SOM DET
  BOR MENNESKER I NORGE