Send inn ditt forslag til forbedring via dette skjemaet

  • Beskriv ditt forslag, din idè eller ditt innspill så grundig som mulig. Prøv å få med hva forslaget går ut på, hvordan det kan gjennomføres og om mulig si noe om hvilke positive effekter dette kan ha.
  • Hvis det er hensiktsmessig for ditt forslag kan du gjerne laste opp bilde, skisse eller annet relevant dokument.
    Dra og slipp filer her, eller
    Accepted file types: jpg, jpeg, png, pdf, Max. file size: 50 MB, Max. files: 2.
    • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.