Med begrepet skolebesøk mener vi besøk av grupper som er i en eller annen utdanningssituasjon. Fra ungdomsskole og videregående til voksenopplæring og universitet.

Felles for disse besøkene er at opplegget er helt gratis.

Innhold:

Et besøk hos oss består av:

  • En presentasjon av oppdrettsnæringa, fortalt med oppdatert bilde og videomateriell.
  • En båttur med våre RIB-båter ut til et av våre oppdrettsanlegg. Turen går gjennom Flatangers vakre skjærgård. Ute på oppdrettsanlegget vil man kunne se produksjonen av laks på nært hold, og det er mulig å mate fisken.
  • Ved større grupper må man regne med noe venting, men denne tiden kan benyttes til å innta lunsj ute i paviljongen, som står til fri disposisjon. Kanskje fyrer dere på grillen?

Våre dyktige formidlere følger gruppen gjennom hele besøket og vil gi oppdatert informasjon og svare på spørsmål både på sjø og land.