Marius Olsen takker for seg etter 24 år i Bjørøya

For 24 år siden startet Marius Olsen (39) sin arbeidskarriere i det som den gang het Bjørøya Fiskeoppdrett AS. Når han nå går over i ny jobb hos Flatanger Settefisk var det på sin plass med en markering som inneholdt både god mat, gode ord og flotte avskjedsgaver.

 – På mi første arbeidshelg i Bjørøya jobbet jeg sammen med Per Anton Løfsnes(tidl. Daglig leder i Bjørøya AS, nå konsernsjef i Bjørøya Holding). Jeg fikk utlevert en 25 kilos-sekk med fôr og et øsekar, og ble satt igjen på ei merd. Så skulle jeg bli hentet når sekken var tom. Selvfølgelig uten redningsvest.

Slik innledet Marius sin tale for de innbudte gjestene på avslutningsmarkeringen, med ei historie som vitner om at han har vært med i bransjen ei god stund. Blant gjestene var det kolleger som har jobbet sammen med han fra dag èn og kolleger som har kommet til i årenes løp, i tillegg til ledelsen i Bjørøya og gjester fra Midt-Norsk Havbruk.

Marius trakk fram den voldsomme utviklingen han har fått være med på i løpet av disse årene, både det å gå fra 5 til 55 ansatte, men også måten man produserer laks på. Samarbeidet med Midt-Norsk Havbruk, som Bjørøya driver i samdrift med, snakket han også varmt om.

 – Det tette samarbeidet med Midt-Norsk Havbruk har vært utrolig viktig for både bedriften og meg personlig. Det har gitt oss et større fagmiljø og flere å utveksle erfaringer med, noe som uten tvil har vært meget viktig for utviklingen vi har hatt i årene som har gått, og det vil nok bli like viktig i årene som kommer. Dette samarbeidet må dere ta vare på, avsluttet Olsen, som på forhånd hadde presisert at han ikke hadde planlagt å holde noen tale.

Marius jobbet som lærling, røkter, driftsleder, produksjonskoordinator og produksjonssjef de 24 årene han var ansatt i bedriften.

Marius Olsen fikk flere flotte gaver, som bl.a. ble utdelt av Ery og Noah(t.v) og Solveig Løfsnæs Sivertsen.

Marius = Bjørøya

Flere gjester hadde tatt turen over Folla, deriblant daglig leder i Midt-Norsk Havbruk på Rørvik, Frank Øren.

 – En av Bjørøya sine store styrker er at de har så mange dyktige ansatte, innledet Øren, men for meg er det du som har vært selve Bjørøya, Marius. Det er alltid personene bak samarbeidsavtaler som er avgjørende for at ting fungerer, og for MNH og Bjørøya sin samdrift har du vært enormt viktig.

Øren snakket videre om hvor mye forskjellig Marius hadde erfaring med, og at det på grunn av dette ofte var vanskelig å sette han fast med noe, til latter fra forsamlingen.

Øren presiserte avslutningsvis at han ikke tok avskjed med Marius på noe som helst måte, men at han ønsket han lykke til i ny jobb og at han så fram til fortsatt godt samarbeid og dialog.

Frank Øren, daglig leder i Midt-Norsk Havbruk, skrøt av samarbeidet med Marius.

En lagspiller

Ståle Ruud, daglig leder i Bjørøya AS, takket lagspilleren Marius.

Ståle Ruud, daglig leder i Bjørøya, var også blant de som takket Marius for innsatsen og for laget. Ruud trakk frem Marius sin gode egenskap som lagspiller som en av hans største styrker.

 – Det at du hele tiden har delt raust av dine erfaringer og din kunnskap til dine kolleger har vært enormt viktig for Bjørøya. Vi ønsker deg lykke til videre, og ser frem til et godt samarbeid med deg i din nye rolle, fremover.

Starter hos Flatanger Settefisk

Marius drar ikke på lengden når han nå skifter arbeidsgiver. Han starter i en ny stilling hos Flatanger Settefisk på Lauvsnes i Flatanger, og vil fortsatt ha mye dialog med Bjørøya. For som Per Anton Løfsnes noe humoristisk avsluttet sin tale med:

 – Jeg ser ikke på dette som at du slutter i Bjørøya AS, du begynner bare å jobbe i et annet firma, der vi er medeiere.