Gode prestasjoner på Nausttaren

Høsten 2019 startet Bjørøya en ny produksjonssyklus av laks på lokaliteten Nausttaren, ved Sætervika. Under ett år etterpå er den første laksen slaktet, og slakteresultatene tyder på at laksen har trivdes i merdene i det gamle Sør-Trøndelag.

Den 30. juli 2019 kom den første laksen med brønnbåt til oppdrettsanlegget på Nausttaren, og ett år etterpå var laksen igjen om bord i en brønnbåt, denne gang på tur til slakteriet.

Høy kvalitet

– Slakterrapporten viser en superiorandel på 95,15%, noe som er meget bra. Dette kombinert med en lav forfaktor(1,08 økonomisk), god tilvekst og veldig lav dødlighet gjør at vi kan slakte en veldig fin fisk etter kort tid i sjøen, sier Sondre Johnsrud, plan- og administrativ leder produksjon.

All fisk er enda ikke slaktet så det endelige resultatet av produksjonen vil man måtte vente på enda en stund til, men Johnsrud mener man går høsten i møte med gode forutsetninger.

“Vi er inne i den mest kritiske periode hvor utfordringene står i kø. Men med det grunnlaget og den jobben som er gjort her tyder det på at vi i Bjørøya er godt rustet for å møte høsten.”

Sondre Johnsrud, Plan- og administrativ leder, produksjon.

Stor innsats

Aina Lindrupsen er NK ved lokalitet Nausttaren, og har ansvaret for den daglige driften av anlegget. Hun skryter av sine kolleger og innsatsen som er lagt ned.

– Vi har hatt mye fokus på rensefisken. Renhold og god oppfølging har gjort sitt til at rensefisken har hatt så gode arbeidsforhold som mulig, som igjen har ført til få behandlinger av laksen.

For laksen som nå er slaktet gikk kun gjennom èn avlusning. Dette ble gjennomført med Hydrolicer, en ikke medikamentell avlusningsmetode, for skånsom fjerning av lakselus.

Videre trekker Lindrupsen fram driftsleder Ken Sverre Høstland, som har lagt til rette for at gjengen ved lokaliteten har kunnet utføre jobben sin på en god måte, og ikke minst den tekniske avdelingen i Bjørøya. – De har vært en enestående støtte med tanke på å holde båter og utstyr i drift til enhver tid.

God stemning

Lindrupsen legger heller ikke skjul på at det gode samholdet som gjengen ved lokaliteten har kan være en av suksessfaktorene. – Vi har et bevist fokus på at alle skal trives og ha det bra på jobb og det er mye latter i løpet av en dag. Kanskje er det nettopp dette samholdet som har ført til at både folk og fisk har trivdes, avslutter Lindrupsen.

 

Se album under, med glimt fra hverdagen ved lokaliteten.