Årets sponsormidler er fordelt

Årets tildeling av sponsormidler er nå klar, og i listen under kan du se hvilke lag og foreninger som vil motta støtte fra oss i år. Dette er første året man har organisert tildelingen slik for Bjørøya sin del, men veldig mange gode søknader kom inn før søknadsfristen gikk ut. Å bestemme hvem som skal motta støtte er ingen enkel jobb, men alle søknader er gjennomgått og vurdert. Fikk man ikke støtte i år oppfordres det til å søke igjen ved neste runde.

Fordelingen mellom Flatanger, Osen og Åfjord er gjort i samsvar med den aktiviteten og produksjonen bedriften har i de tre kommunene.

Disse mottar støtte:

MottakerKommuneFormålBeløp
Roan GrendelagÅfjordTilbygg til sevicebygg ved Roan leike og idrettsplass30 000 kr
Roan IdrettslagÅfjordOpparbeide område rundt skihytta20 000 kr
Osen/Steinsdalen IdrettslagOsenGapahuk, bålplass, benker mm Furuly stadion10 000 kr
Sætervik UIGOsenGapahuk i Nesvåg20 000 kr
Nordmeland GrunneierlagOsenSittebenker og beplantning “parkanlegg” Nordmelandsfossen10 000 kr
Osen TurstilagOsenSkilting og merking av turstier10 000 kr
Flatanger SkytterlagFlatangerOppgradering av miniatyrskyteanlegg15 000 kr
Flatanger IdrettslagFlatangerUtstyr og oppgradering på Vikbanen10 000 kr
Flatanger MusikkforeningFlatangerRekruttering/opplæring av barn og unge30 000 kr
Initiativgruppe for møtested – Vik sentrumFlatangerMøtested i Vik sentrum20 000 kr
Utvorda og Sitter GrendelagFlatangerUtsiktshytte/nødbu på Utvordfjellet25 000 kr
Staut TeaterlagFlatangerLys- og lyd rigg10 000 kr
Lauvsneshaugen VelforeningFlatangerRenovering av kirkestien15 000 kr
Sørnesset UngdomslagFlatangerBygdekveld m/bilder og fortellinger10 000 kr

Vi håper midlene kommer godt med, og blir til glede for mange. Spesielt i en tid hvor også frivilligheten opplever utfordrende dager.