Det grønne skiftet fortsetter

I Bjørøya har man over lang tid tatt del i det grønne skiftet, og nå har fôrflåten «Lillian Therese» fra 2006 også blitt hybrid. – Et viktig steg på veien mot en enda mer bærekraftig matproduksjon, sier vedlikeholdsleder i Bjørøya, Espen Havstein.

Flåten, som er en betongflåte fra Marine Constructions, har en lastekapasitet på 320 tonn laksefôr og ble overlevert til Bjørøya i 2006. Den har frem til nå fått strøm fra to dieselgeneratorer døgnet rundt, men med det nye hybridsystemet vil generatorene kun gå når det er behov for å lade batteripakken som er installert om bord.

Batteripakken som er installert i flåtens underetasje tar forholdsvis liten plass, og er her delvis skjult bak en av fôrsiloene på flåten.

Energibehov

I perioder er det stort energibehov på et oppdrettsanlegg av denne størrelsen. Fôringsanlegget, som doserer og distribuerer laksefôret ut til merdene består bl.a. av flere blåsere som hver krever mellom 16 – 20 Kw på full belastning. Disse ligger riktignok stort sett på 40 – 70% belastning. I tillegg er det lysstyring i alle merdene i under deler av produksjonen. Hver merd drar da 3,6 kW, noe som gir en totalbelastning på 22 kW på hele anlegget.

Avhengig av hvor vi befinner oss i produksjonssyklusen så ser det nå ut som generatorene har en driftstid på 4,5 timer pr døgn under normale driftsforhold. En enorm reduksjon sammenlignet med generatordrift 24 timer i døgnet tidligere.

Espen Havstein, Vedlikeholdsleder i Bjørøya AS

Utnytter kapasiteten

Systemet, som er levert og montert av Fjord Maritime, bruker restekapasiteten som er igjen på generatorene til å lade batteripakken samtidig som generatorene forsyner det øvrige anlegget med elektrisitet. Når batteriene er fulladet stopper generatorene og anlegget drives da fullt og helt på strøm fra batteriene.

– Ved installasjon av Fjord Hybrid blir gangtiden til dieselgenerator redusert til et minimum, helt uavhengig av energitopper og hvor en befinner seg i produksjonen. En får alltid maksimalt antall kW. pr. liter diesel, som igjen fører til at klimagassutslippene blir minimert. Drivstofforbruk og servicebehovet blir kraftig redusert. Levetiden til dieselgeneratoren mangedobles, sier Øyvind Bakke salgs- og markedsansvarlig i Fjord Maritime.

Mange fordeler

– Vi ser mange fordeler med å installere denne hybrid-løsningen om bord i flåten og den miljømessige gevinsten med kraftig redusert behov for fossilt brennstoff er helt klart den viktigste for oss som ønsker å drive med bærekraftig matproduksjon, sier Havstein.

Av andre positive effekter er reduksjonen av støy som produseres ved anlegget. Dette bedrer arbeidsmiljøet for de ansatte, og kommer også de øvrige omgivelsene til gode.

Det er også mulig å legge inn parametere som sier noe om når vi ønsker at generatorene skal gå, og ikke. Slik kan man for eksempel unngå at generatorene går på nattes tid.

Hvorfor ble det ikke lagt kabel med strøm fra fastlandet ut til flåten?

– Å få lagt ut landstrømskabel er en stor kostnad, men det har blitt gjort ved flere våre lokaliteter. Fordelen med systemet som nå er montert om bord i flåten er at om vi i fremtiden har behov for å flytte den til en annen lokasjon så blir hybrid-løsningen med oss. Det hadde nok blitt vanskeligere med landstrømskabelen, smiler Havstein.

For røkterne på lokaliteten har hybrid-løsningen ført til mindre støy og bedre arbeidsmiljø. Ved lunsjbordet ser man f.v. Thomas T. Angen, Arne Olav Dahle og Steffen Karlsen.

Kunnskapsøkende og nyskapende

Dette er langt i fra Bjørøya sitt første møte med elektrifisering av oppdrettsnæringa. Fra før av er det lagt ut landstrømskabel til 3 av lokalitetene bedriften disponerer, man har enda en hybrid fôrflåte og for vel et år siden fikk man levert verdens første hybride servicefartøy. Alt dette i tråd med bedriftens visjon om å være kunnskapssøkende og nyskapende.