Bjørøya gjør tiltak for å begrense Corona-smitte

Risikoreduserende tiltak mot Corona-smitte

I Bjørøya har vi iverksatt tiltak for å beskytte oss selv og andre så godt som mulig.

Vi informerer derfor om at vi har innført tiltak som også får konsekvenser for våre samarbeidspartnere og forbindelser.

  • Vi deltar ikke på eksterne konferanser eller møter utenom på Teams/Skype.
  • Avtalte besøk fra eksterne avlyses på alle våre lokasjoner inkl. Havbruksparken.

Tiltakene gjelder inntil videre.

Alle våre medarbeidere er tilgjengelige via epost og/eller telefon.

Trykk her for kontaktinformasjon.