Bjørøya går for grønne løsninger

Vårt nye servicefartøy, som vil få navnet “MS Bjørøyvær” er i disse dager i gang med testkjøring. Båten er utstyrt med batteri-hybrid fremdriftsløsning, som er en del av vår beviste satsing mot en mer miljøvenlig profil.

– «Bjørøyvær» skal gjøre en jobb på alle lokalitetene til Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk, vi driver i samdrift på lokaliteter fra Roan kommune til nordlandsgernse, forteller daglig leder i Bjørøya, Per Anton Løfsnæs.

abp7621-320x400-240x300

- «Bjørøyvær» skal gjøre en jobb på alle lokalitetene til Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk, vi driver i samdrift på lokaliteter fra Roan kommune til nordlandsgernse, forteller daglig leder i Bjørøya, Per Anton Løfsnæs.

At vårt nye servicfartøy er bygget med en miljøvennlig profil er ingen tilfeldighet.
I Bjørøya har vi mange år hatt som mål å redusere bruken av fossil energi. Allerede i 1990 koblet vi vårt første oppdrettsanlegg på landstrøm, og siden den gang har det blitt flere. I dag er 3 av våre 4 lokaliteter koblet til landstrøm.

Vi ser også på muligheter for batterihybride fôringsflåter ved lokaliteter hvor det ikke lar seg gjøre med landstrøm. Dette for å redusere påvirkningen på ytre miljø, dyre- og fugleliv, samt redusere bruken av fossilt drivstoff.

– Arbeidet med denne båten har vært krevende. Det er begrenset med plass, og det er nye regelverk å forholde seg til. Utfordringene langs veien har vi løst i tett samarbeid med Sletta Verft og Møre Maritime på skipsdesignsiden, og Elmarin som systemleverandør av det batterihybride framdriftsanlegget, forteller Løfsnæs.